Help uw medewerkers hun carrière te managen

Loopbaancoaching


Loopbaancoaching helpt uw medewerkers stil te staan bij hun professionele loopbaan. 
Loopbaancoaching is een systematische begeleiding die helpt om inzicht te verkrijgen in:
 • Wat belangrijk is voor uw medewerker in zijn professionele loopbaan
 • Wat zijn sterktes en zwaktes zijn 
 • Wat energie geeft en wat energie kost. 
 • Hoe zich dit vertaalt naar zijn werk.  


Wanneer

Loopbaancoaching kunt u inzetten:

 • bij reorganisaties:
  • heroriëntatie op de arbeidsmarkt
  • heroriëntatie binnen het eigen bedrijf
 • als uw medewerker een nieuwe professionele uitdaging binnen uw bedrijf zoekt
 • als onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Coaching op competenties

Competentiecoaching helpt uw medewerker om specifieke competenties te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Omgaan met conflicten
 • Leren nee zeggen
 • Leren delegeren
 • Empathisch reageren.

Bij coaching op competenties kijken we heel concreet naar:
 • hoe het gewenste gedrag zou moeten zijn en waarom het belangrijk is
 • wat uw medewerker verder zou moeten ontwikkelen, en wat al lukt
 • welke weerstanden er zijn die spelen
 • op welke manier uw medewerker het gewenste gedrag kan oefenen, ontwikkelen
 • een concreet actieplan. 


Wanneer

 • Naar aanleiding van een evaluatie, 360° feedback, zelfevaluatie
 • Als onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Naar aanleiding van een assessment of development center.