Geef de professionele ontwikkeling van uw medewerkers een boost

Professionele ontwikkelingscoaching

In een professionele carrière komt u veel uitdagingen tegen. Die zijn voor iedereen verschillend. 

Een professioneel ontwikkelingstraject geeft uw medewerker meer inzicht in zichzelf. 

Wat zijn drijfveren, wat zijn zijn leidende overtuigingen.  En helpen die nog of staan ze succes in de weg. 


Gedachten en gedrag die nuttig waren in het verleden zijn het niet altijd in het heden of de toekomst. 

Coaching op persoonlijke ontwikkeling gaat precies hier verder op in. 

Uw medewerker zal een aantal situaties uit de praktijk die hij als moeilijk heeft ervaren inbrengen en dit is het startpunt van de coaching. 


Mogelijke vragen

  • Groei in maturiteit

  • Omgaan met schuldgevoel

  • Interacties met collega's

  • Krachtiger persoonlijkheid

  • Verhogen van zelfvertrouwen


Het vraagt moed van uw medewerker om zichzelf in vraag te stellen. 


De opbrengst is gelukkig ook groot.